BuusCkoO uun puuG..! UURGEENTEE..!

oolaaa mii noombree ees maayraa soOii dee CkuuernaavaaCkaa jiuuteepeeCk ii eestoOii eeen buusCkaa dee uun puuG sii aalguiieen saabee aalgoO sObreee uun puuG xxfaa maandeenmee iinfoOrmaacioOn aaa mii CoorreeO: flaca_bombo@hotmail.com
tel: 3193805
cel:7772550819
xfaa mee uurGeee…!

linda esta es una pagina chilena… emmm trata de buscar en México… y escribe bien por el amor de dios mira que tuve q descifrar lo que decidas